Pågående utviklingsarbeid ved skolen vår:

SMART skole

Vi ønsker å gi elevene våre gode sosiale ferdigheter og skape et trygt og inkluderende læringsmiljø.

Gjennom skoleåret bruker vi SMART egenskapene fra Smart Oppvekst i undervisningen. De ansatte har blitt kurset i SMART egenskapene. Hver måned løfter vi frem to sosiale ferdigheter som vi i felleskap har fokus på både i klasserommet og i skolegården.  

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Kompetanseløftet er et tiltak for ledere og ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenesten, og skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna som har behov for det.

Målet er at alle barn og unge opplever et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole.

Sammen med skolene fra hele Nord – Troms deltar vi i dette utviklingsarbeidet.

Kompetanseløftet består av tilskudd til kollektiv etterutdanning, utvikling av relevante nettressurser og kompetansepakker og videreutdanningstilbud i spesialpedagogikk.

Hopp rett ned til innholdet