Søknadsskjema

Hvem kan søke opptak?

Alle som fyller kravene til opptak i den offentlige grunnskole, og som ønsker et kristent alternativ, kan søke sitt barn til Straumfjordnes skole. Man forplikter seg til å innestå skolens vedtekter. Fristen for å søke er 1. mars hvert år.

Hopp rett ned til innholdet