Om oss

  • Gi elevene en bibelsk kristendomsopplæring etter den evngelisklutherske bekjennelse.
  • Gi god allmennkunnskap og undervisning i henhold til gjeldende skolelover (opplæringsloven og friskoleloven), og føre elevene fram til offentlig godkjent avgangseksamen.
  • Forsøke å utvikle den enkeltes evner og anlegg slik at elevene kan leve gud til ære, og til gavn for sine medmennesker.

Lærerplaner

Vi bruker lærerplanene til kunnskapsløftet 2020. I musikk, kroppsøving, KRLE og naturfag har skolen egne planer som er godkjent av UDIR. 

Hopp rett ned til innholdet