Trygge voksne – trygge barn

Straumfjordnes Skole har trygge og likeverdige voksne, som ut fra et kristent verdisyn legger tilrette for en trygg skolehverdag. Hver elev skal være inkludert og respektert, og ha tilpasset opplæring og tilrettelegging ut fra sitt ståsted.

Vilde Winther Steinsvik

Vilde er skolens rektor. Hun er utdannet barne- og ungdomsarbeider og deretter grunnskolelærer 1-7 med videreutdanning i matematikk og spesialpedagogikk. Før hun tiltrådte stillingen som rektor har hun vært kontaktlærer og inspektør ved skolen vår. 

Send e-post til Vilde

Tor – Arne Isaksen

Tor-Arne er utdannet lærer og har jobbet på skolen siden 2012. Han har tidligere vært kontaktlærer på mellomtrinnet og har også vært fungerende rektor en periode. I dag jobber han som undervisningsinspektør/sosiallærer og er i tilegg skolens IKT-ansvarlig. 

Send E-post til Tor-Arne

Randi Viken Nilsen

Randi ble ansatt ved skolen i 2018, etter mange år som Ambulansearbeider. Randi er ansatt i 50% stilling som kontormedarbeider og 50% i undervisningsstilling. 

Send E-post til Randi

Maria Sandmo

Maria er utdannet Lektor, og jobber som kontaktlærer for 1.og 2.klasse. Hun har erfaring som kontaktlærer, spesialpedagog og faglærer på barneskolen siden 2012. Hun har videreutdanning som lærerspesialist i begynneropplæring og brenner for skriving fra skolestart.  

Send E-post til Maria

Maria Vang

Maria er utdannet hjelpepleier og barnevernspedagog. Hun har lang fartstid innen helse- og omsorg og 1.linjetjenesten. Maria er kontaktlærer for 3.trinn.

Send E-post til Maria

Line Bergland Johansen

Line er utdannet barnehagelærer og har videreutdanning i grunnleggende lese-og skriveopplæring. Hun har 12 års erfaring fra barnehage før hun beygnte på skolen i 2020. Line er kontaktlærer for 4.trinn. Hun brenner for utforsking, lek og uteskole. 

Send E-post til Line

Line Nyvoll Bergland 

Line er utdannet barne-og ungdomsarbeider med fagskole i spesialpedagogikk og har i tillegg PPU. Hun holder på med videreutdanning i engelsk. Line trives best ut på tur og er skolens pådriver for uteskole. Line er kontaktlærer for 5.trinn.

Send E-post til Line

Katrine Winther Lilleng

Katrine er barnevernspedagog med ulike etter- og videreutdanninger. Hun har erfaring fra offentlig og privat barnevernstjeneste, BUP og PPT. Hun er i tillegg utdannet Montessorilærer og Grafisk Designer. Katrine er kontaktlærer for 6.trinn, ressurslærer og skolens spes.ped koordinator.

Send E-post til Katrine

Elisabeth Berg Printz

Elisabeth er utdannet kokk og har ansvar for Mat & Helse på skolen vår. Skoleåret 23/24 er Elisabeth  kontaktlærer for 7.trinn.

Elisabeth trives best når hun får lage mat eller lære andre å lage mat. 

Send E-post til Elisabeth

Davida Olsen 

Davida er utdannet adjunkt og har vært ansatt ved skolen siden 2008. Davida har jobbet på ulike trinn og er kontaktlærer for 8.trinn inneværende skoleår. Hun er også elevrådskoordinator. Davida brenner for tverrfaglig, praktisk, og variert undervisning. 

Send E-post til Davida

Gunhild Eliassen

Gunhild er utdannet adjunkt med videreutdanning i engelsk, fysisk aktivitet og helse, samt idrett. Hun brenner for fysisk aktivitet i skolen og trives best i treningsklær. Gunhild er kontaktlærer for 9.trinn.  

Send E-post til Gunhild

Oddbjørn Johansen 

Oddbjørn er utdannet adjunkt og har vært ansatt ved skolen siden 2013. Oddbjørn er kontaktlærer for 10.trinn. Han trives aller best på skolens egen naturfagslab og er også engasjert i bibelundervisning.

Send E-post til Oddbjørn

Birgitte Vangen 

Birgitte er utdannet lektor og har jobbet ved skolen siden 2018. Hun har tidligere vært kontaktlærer på mellomtrinnet og faglærer, men jobber dette skoleåret som spesialpedagog på små- og mellomtrinnet.

Send E-post til Birgitte

Laila Steinsvik 

Laila er faglærer i matematikk. Hun er utdannet lektor, og har jobbet ved skolen siden 2016. Hun har tidligere vært kontaktlærer på mellomtrinnet, og trives best når hun kan undervise i matematikk. 

Send E-post til Laila

Marianne Sodefjed 

Marianne er utdannet lektor og har jobbet ved skolen siden 2020. Hun har vært kontaktlærer på ulike trinn. Inneværende skoleår er hun  faglærer og spesialpedagog på ungdomstrinnet, samtidig som hun tar videreutdanning i engelsk. 

Send E-post til Marianne

Inga Aslaksdatter Hætta 

Inga er samisklærer ved skolen og har samisk undervisning for elever med samsisk som 1. språk fra 1-10 trinn. 

Send E-post til Inga

Bjørn Willy Mikkelsen

Bjørn jobber som assistent på små- og mellomtrinnet, og som faglærer i Kunst & Håndtverk. Bjørn trives best når han lærer elevene praktiske ferdigheter på sløydsalen eller ute på tur. 

Send E-post til Bjørn

Per – Jonas Gaup 

Per-Jonas er utdannet trafikkskolelærer og er ansatt ved skolen i et vikariat for skoleåret 23/24. Han har ansvar for trafikkopplæring som valgfag på ungdomstrinnet og som spesialpedagog på mellomtrinnet.  

Send E-post til Per-Jonas

Tone Olaussen 

Tone er utdannet adjunkt i 2006. Hun er ansatt ved skolen vår i et vikariat skoleåret 23/24. Hun jobber som lærer 2 i 8.trinn og har i tillegg spesialpedagogisk undervisning. 

Send E-post til Tone

Hilde Kristiansen 

Hilde er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har lang fartstid fra barnehagesektoren. Hun har også utdanning innenfor hotell og næring, og kokkeskole. På skolen vår er hun ansatt som renholder og assistent på Lese-og aktivitetsdag.  

Send E-post til Hilde

Verna Viken 

Verna jobber hos oss som renholder i 50% stilling  og er hele skolens bestemor. Verna har lang erfaring som omsorgsarbeider både fra offentlig- og privat sektor.

Send E-post til Verna

Vegard Christoffer Nilsen

Vegard er ansatt som vaktmester og har ansvar for tilsyn og vedlikehold av skolens bygninger og utendørsanlegg. Vegard er utdannet taktekker og har mange års erfaring fra byggebransjen.  

Send E-post til Vegard

Hopp rett ned til innholdet